Blog Yazıları

MANDELA VE BİRLİK DÜŞÜNCESİ220px-Nelson_Mandela-2008_(edit)

Adaleti, eşitliği, ırkçılık karşıtlığını ve demokrasiyi… Benim deyişimle Birlik düşüncesini temsil eden bir adam… Fiziksel dünyamızı 3 gün önce terk etti. Şimdi, kendi ruhunun gelecek yolculuğunda, yeni yaratımlarına doğru yelken açmakta… Politik bir figür olmasının ötesinde kendisi kesinlikle ruhani bir varlıktı. Neden böyle söylediğimi açıklayacağım.

Mandela inandığı bir fikir uğruna barış içinde savaştı: Irkçılık ve Yoksulluk Karşıtlığı, Herkes için Adalet… Tüm varlıkların ayrımcılığına karşıydı. Sadece siyah erkek ve kız kardeşlerinin değil, aynı zamanda beyaz kardeşlerinin de yanındaydı. Hapishanede geçirdiği onlarca yılın sonunda, herkes onun nefret ve intikam dolu bir şekilde öç alacağını umarken, o güç eline geçse bile bunu seçmedi.

Her zaman çok sevecen, alçakgönüllü, sadık, tartışmalarda sakin, kibar, nazik, statüsü ne olursa olsun herkese karşı çok ilgili ve herkeste en iyiyi arayan birisi idi. Genel anlamda insanlığa karşı olağanüstü bir ilgisi vardı… Ve eylemleri yolun her aşamasında bunu gösterdi.

Hapiste geçirdiği yıllar boyunca Mandela’yı bu kadar sabırlı olmaya motive eden şey ne idi? Onu her ne olursa olsun devam etmeye ve zamanı gelinceye kadar beklemeye iten neydi? Kendini gerçekleştirme potansiyeli mi, yoksa fikirlerine olan sonsuz adanmışlığı mı, ya da nasıl olsa zamanının geleceğini bilmesi miydi?

Bana göre cevap bu soruların hiçbirinde saklı değil. Bana göre, Mandela harcadığı her saniyenin hakkını vererek yaşadı. Sonuçları ne olursa olsun, beklediği ve sabrettiği onca yıl boyunca… Sanırım tam bir kabul etmeyi yaşadı. Kendisine gelen ne ise kabul etti. Ancak bu pasif bir “kabullenme” değildi, bu kendi benliğinin gerektirdiği eylemi gerçekleştirdikten sonra evrenden geleni kabul etme idi. Ve bu aslında birlikti… Olmanın ve yapmanın, beden, ruh ve zihnin birliği idi. Bu üçlü o kadar bir arada hareket etti ki, Mandela’yı bütün olumsuzluklara rağmen sağlıklı ve güçlü hissettirdiler. Kendi benliğini eylemlerinden ve sözlerinden asla ayırmadığı için, sonuç ne olursa olsun, Mandela devam etti.

Kendi gerçeğini gün be gün yaratan bir adamdı, var oluş nedenine uygun olarak hayal eden ve gerçekleştiren…

Nelson Mandela’yı sevgiyle anıyorum…

Sevgi ve Birlikle…

Dr. Duysal Aşkun Çelik

www.degisimgrup.biz.tr